سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جوانی از دیار کوه پنس

دنیا چقدر زیباست اما کسی که درکش کنه وقتی که دلت تنگ می شه برو طبیعت خدادادی واقعآ زیباست و تو رو از این مخمصه راحت می کنه


ارسال شده در توسط امیر

مرده باد آمریکا          زنده باد جمعوری اسلامی ایران


ارسال شده در توسط امیر

پنس به مکانی که در داخل کوهای بین چابهار و ریپگ است می گویند در واقع چیزی که پنس را مشهور کرده است آب یا کنب است, بیشتر افراد در آنجا به پکنیک می روند کنب پنس آب زلالی دارد و همه افرادی که به آنجا می روند آن را کثیف نمی کنند این کنب آبش تا یکسال زلال و قابل خوردن است و آبش هم تا یکسال خشک نمی شودآفرین


ارسال شده در توسط امیر
ارسال شده در توسط امیر


ارسال شده در توسط امیر